Selectează o Pagină

Știați că… Legea nr. 369/2004 modiifcata a fost publicata la data de 22 februarie 2023  în Monitorul Oficial partea I nr. 144

Legea nr.369/2004 priveste aplicarea Conventiei asupra aspectelor civle ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga in anul1980

Modificările aduse de Legea nr. 290/2022 se referă în principal la:

 • abrogarea articolelor 8, 10, 18, 20, 21 și 24
 • modificarea articolelor 1 pct.3, art.3, art.5 alin.1,3 și 5,
 • completarea art.7 în sensul

  ,,(1)Prevederile art. 4 şi 5 nu exclud posibilitatea că persoană fizică, instituţia sau organismul interesat să sesizeze instanţa competentă, fie personal, fie prin intermediul unui avocat ales.

(2) Dispoziţia de la alin. (1) este aplicabilă şi în cazul refuzului autorităţii centrale române de a acceptă instrumentarea cererii de înapoiere, potrivit art. 27 din Convenţie.

(3) În cazul în care reprezentarea se face prin avocat ales, iar autoritatea centrală română a fost iniţial sesizată potrivit art. 3, această va pune la dispoziţia avocatului cererea-tip completată şi toate actele doveditoare transmise de autorităţile competențe ale statului solicitant.”

 • modificarea art.11 în sensul:

  (1)În faţa instanţei, părţile pot prezența orice documente şi informări legate de cauză. Actele care emană de la autorităţile publice competențe ale statului solicitant sunt valabile în faţa instanţei fără vreo altă legalizare sau formalitate similară, potrivit art. 23 din Convenţie.

(2) În judecarea cererii, instanţa va administra proba cu înscrisuri şi, după caz, audierea minorului. În măsura în care aceste mijloace de probă nu sunt suficiente sau împrejurările cauzei o cer, pot fi administrate alte probe.

(3) Instanţa poate ţine seama de legea şi de hotărârile judiciare sau administrative străine pertinente, fără a fi nevoie să recurgă la procedurile specifice de recunoaştere a hotărârii străine. De asemenea, instanţa va putea solicită reclamantului prezentarea unei hotărâri sau a unui alt document emanând de la autorităţile statului în care copilul îşi are reşedinţa obişnuită, care să ateste, dacă legea statului respectiv permite această, faptul că deplasarea copilului de pe teritoriul acelui stat ori reţinerea a avut loc prin încălcarea unui drept privind încredinţarea, atribuit potrivit legii statului străin.”

 • introducerea art.11.1 – având următorul conținut:

  (1) În cauzele având că obiect soluţionarea cererilor de înapoiere a unui copil aflat pe teritoriul României în condiţiile art. 3 din Convenţie, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă instanţa consideră acest lucru necesar pentru soluţionarea cauzei.

(2) Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta să, de a-şi exprimă opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea această, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte.

(3) Orice copil poate cere să fie ascultat. Respingerea cererii de către instanţă trebuie motivată.

(4) Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate.”

 • Modificarea prevederile articolelor 13,16, 17 și 25.

Pentru clarificări sau informații suplimentare nu ezitați să ne contactați.

www.ionescu-asociații.ro

*Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
a fost modificată la 06/11/2022 de Legea nr. 290/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992.