Selectează o Pagină

Dacă ești persoană fizică și obții venituri din activități independente, și dacă ai citit articolul nostru de ieri sau nu, am o altă veste pentru tine – în conformitate cu prevederile  OMFP 3254/2017 privind Registrul de evidența fiscală pentru persoanele fizice, publicat în M.O. nr. 10 din 05 ianuarie 2018 ai  obligația de a completa acest Registru în vederea stabilirii venitului net anual.

Deci, dacă faci parte din categoria persoanelor fizice prevăzute la titlul IV din Legea nr. 227/2015 adică ,,a)persoanele fizice rezidențe; b)persoanele fizice nerezidente care desfăsoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; c)persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activităti dependente în România; d)persoanele fizice nerezidente care obțin venituri prevăzute la art. 129,,, chiar dacă ești contribuabil cu handicap grav sau accentuat, scutit de impozit conform art. 60 pct. 1 lit. a) și d) din Codul fiscal, trebuie să completezi acest registru.

Dacă ești contribuabil și realizezi venituri din drepturi de proprietate intelectuală și ai optat pentru stabilirea impozitului ca  impozit final, potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal nu ai obligația de a completă Registrul de evidența fiscală.

În cazul în care nu cunoști modalitatea de completare a registrului poți studia modelul, conținutul, caracteristicile de tipărire, utilizare și păstrare ale acestuia în anexele nr. 1 și 2 la OMFP 3254/2017. Acesta poate fi păstrat în formă scrisă sau electronică, se întocmește într-un singur exemplar și se completează anual cu totalul veniturilor și totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în anul curent, pentru întreaga  perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal precedent, până la data depunerii Declarației privind venitul realizat din România, dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege.