Selectează o Pagină

La începutul lunii aprilie a intrat în vigoare Legea 72/2022 care aduce mai multe modificări Codului fiscal și Codului de procedură fiscală: diverse indemnizații asimilate salariilor sunt plafonate, astfel încât salariații nu vor mai fi nevoiți să plătească impozite pentru sumele care depășesc acest plafon. Citește în continuare, pentru a afla care sunt indemnizațiile vizate și ce impact au noile modificări asupra salariilor românilor!

Cum erau impozitate indemnizațiile înainte de modificări?

Înainte de intrarea în vigoare a Legii 72/2022, diversele indemnizații acordate salariaților pentru delegare  sau detașare, inclusiv detașare transnațională în interes de serviciu, erau asimilate veniturilor salariale și erau impozitate asemenea, fără a exista un plafon, o limită, pentru aceste impozite, respectiv pentru contribuţiile de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asiguratorii pentru muncă.

Ce modificări aduce Legea 72/2022 asupra obligațiilor fiscale?

Prin modificările aduse de Legea 72/2022 articolelor 76, 142, 157, 2204 din Codul fiscal, se impune un plafon de 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asiguratorii pentru muncă, în cazul următoarelor indemnizații salariale:

  • indemnizaţia de delegare – suma de bani pe care angajatul o primește pentru prestarea atribuțiilor de serviciu în altă locație față de cea obișnuită, temporar, la cerința angajatorului. Delagarea nu poate fi mai lungă de 60 de zile într-un an calendaristic, se poate prelungi succesiv cu maximum 60 de zile calendaristice și se face doar cu acordul scris al salariatului conform articolului 44 din Codul muncii;
  • indemnizaţia de detaşare – suma de bani pe care salariatul are dreptul să o primească pentru prestarea muncii sale sau, în mod excepțional și cu acordul acestuia, a altui tip de muncă, într-o altă locație, pe o perioadăde maximum un an, la decizia angajatorului, cu posibilitatea prelungirii din 6 în 6 luni, doar din motive obiective și cu acordul ambelor părți, potrivit articolelor 45 și 46 din Codul muncii;
  • indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale – suma de bani destinată să asigure protecţia socială a salariatului, acordată în vederea compensării inconvenienţelor cauzate de detaşare, care constă în îndepărtarea acestuia de mediul său de lucru obişnuit, potrivit articolului 2 alineatul (1) din Legea nr. 16/2017;
  • indemnizația de diurnă – suma de bani pe care salariatul o primește pentru efectuarea unor servicii în străinătate, la cererea angajatorului;
  • indemnizațiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare – orice altă sumă de bani pe care salariatul o primește pentru efectuarea muncii sale în altă locație față de cea stabilită prin contractul individual de muncă.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se înmulțește cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate sau cu numărul de zile din perioada deplasării personalului român în străinătate. Acest plafon pentru indemnizațiile enumerate mai sus vizează atât persoanele fizice, cât și angajații instituțiilor și autorităților publice din România.

Ce impact au aceste modificări?

Veniturile salariaților provenite din indemnizațiile menționate anterior, care depășesc plafonul introdus de Legea 72/2022, nu vor mai fi asimilate salariului acestora, așadar, acestea nu vor mai fi impozitate. Deci, salariații vor plăti un impozit mai mic pentru plata contribuţiilor de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asiguratorii pentru muncă, rezultând, astfel, o posibilă creștere a veniturilor nete ale salariatului, în cazul în care indemnizațiile încasate de acesta depăsesc plafonul de 3 salarii de bază ale postului pe care îl ocupă.

Potrivit art. I alin. (7) din Legea 72/2022, aceste modificări ar trebui să fie transpuse în practică în această perioadă, prin procedura de punere în aplicare, aprobată prin ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Legea a intrat în vigoare în data de 3 aprilie, potrivit art. 11 alin (1) din Legea 24/2000, însă ordinul președintelui ANAF întârzie să apară. De asemenea, pentru punerea în aplicare a prezentei legi, este necesar și un ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului finanţelor, care ar trebui să se emită în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

După efectuarea acestor proceduri, salariații se vor putea bucura de această ameliorare a obligațiilor fiscale.