Selectează o Pagină

 

Conformarea cu legislația în domeniul deșeurilor electrice și electronice (DEEE) devine mai stringentă în România odată cu adoptarea Legii 127/2024. Această lege, aduce modificări semnificative Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 5/2015, stabilind obiective noi și riguroase pentru colectarea și reciclarea DEEE. Acest articol explorează implicațiile acestei legi pentru companii și oferă o analiză detaliată a sancțiunilor pentru non-conformitate.

CONTEXTUL LEGAL ȘI OBIECTIVELE NOII LEGISLAȚII:

Legea 127/2024 este răspunsul legislativ la nevoia crescândă de protecție a mediului și gestionare eficientă a resurselor. Prin această lege se introduc obiective progresive de colectare a DEEE, care includ:

 • Rate progresive de colectare: Conform articolului 17 al legii, producătorii de echipamente electrice și electronice (EEE) sunt obligați să atingă rate etapizate de colectare minimă pentru fiecare categorie de EEE introdusă pe piață, astfel:
  • 15% începând cu 1 ianuarie 2025
  • 20% începând cu 1 ianuarie 2026
  • 30% începând cu 1 ianuarie 2027
  • 40% începând cu 1 ianuarie 2028
  • 50% începând cu 1 ianuarie 2029
 • Excepții: Panourile fotovoltaice sunt exceptate de la aceste prevederi.

TERMENE ȘI OBLIGAȚII SPECIFICE PENTRU OPERATORII AUTORIZAȚI:

 • Revizuirea autorizațiilor de mediu: În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, operatorii autorizați pentru tratarea DEEE sunt obligați să solicite revizuirea autorizațiilor de mediu, conform art. 25 alin. (1) din Ordonanța nr. 5/2015.
 • Demonstrarea conformării: În termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare, acești operatori trebuie să demonstreze conformarea cu standardele din Ordinul nr. 417/2021, prin certificate atestate de entități acreditate.
 • Actualizarea procedurilor de licențiere: În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii, procedurile și criteriile de acordare a licenței de operare vor fi actualizate conform noilor prevederi.

SANCȚIUNI ȘI PENALIZĂRI: Legea 127/2024 introduce un cadru strict de sancțiuni:

 1. Amenzi financiare: Acestea variază de la 10.000 la 50.000 de lei pentru nerespectarea obiectivelor de colectare și de la 20.000 la 100.000 de lei pentru nerespectarea standardelor de reciclare.
 2. Penalități specifice: Nerespectarea evidenței sau a raportărilor poate atrage amenzi de la 5.000 la 25.000 de lei.
 3. Măsuri compensatorii: Companiile pot fi obligate să investească în tehnologii de reciclare sau să contribuie la fonduri de protecție a mediului.

IMPACTUL ECONOMIC ȘI SOCIAL: Implementarea acestei legi generează oportunități economice prin stimularea investițiilor în tehnologii noi de reciclare și crearea de noi locuri de muncă. În același timp, responsabilizarea producătorilor stimulează inovația în designul produselor și eficiența resurselor, consolidând economia circulară.

CONCLUZIE: Legea 127/2024 subliniază angajamentul României pentru un mediu mai curat și o gestionare responsabilă a deșeurilor electrice și electronice. Companiile sunt încurajate să revizuiască și să adapteze procesele lor în conformitate cu noile prevederi pentru a evita sancțiunile semnificative și pentru a contribui la obiectivele sustenabile de mediu ale țării. Această lege marchează un pas important spre alinierea României la standardele europene și reprezintă un model de urmat în protecția mediului.