Selectează o Pagină

Societatea de avocatură IONESCU ȘI ASOCIAȚII este alături de clienții săi oferind servicii de informare juridică, de asistență și reprezentare adaptate situației actuale, cu respectarea principiilor care guvernează profesia de avocat.

Decretarea stării de urgență are implicații și asupra activităților juridice și judiciare,  desfășurarea ședințelor de judecată fiind suspendată, cu excepția cauzelor urgente, stabilite astfel la nivelul colegiilor de conducere.

De asemenea, instituțiile publice au suspendat activitatea cu publicul, însă exercitarea atribuțiilor continuă ONLINE prin transmiterea și preluarea cererilor, memorilor, răspunsurilor la adresele de e-mail/fax puse la dispoziția publicului.

Pe această cale vă informăm că relațiile contractuale cu clienții noștri nu sunt afectate și vă asigurăm de toată implicarea și susținerea noastră în soluționarea situațiilor cu implicație juridică ce vor apărea în această perioadă dificilă și nu numai.

Avocații noștri își vor continua activitatea cu dedicare și loialitate față de clienți, adaptându-se totodată la măsurile dispuse de instituțiile statului și vă încurajează să-i contactați fie la adresa de e-mail office@ionescu-asociatii.ro, fie la numerele de telefon uzitate în mod normal în relația cu clienții.

Vă dorim sanătate, liniște și echilibru emoțional!

~~~

 Law firm IONESCU AND ASSOCIATES is  next to its clients by offering legal information, assistance and legal representation services adapted to the current situation, in compliance with the principles governing the lawyer profession.

The declaration of the state of emergency also has implications for the legal and judicial activities, the conduct of the court proceedings being suspended, except for the urgent cases, thus established at the level of the governing bodies.

Also, the public institutions have suspended the activity with the public, but the exercise of the duties continues ONLINE by transmitting and retrieving the requests, petitions, answers to the e-mail / fax addresses made available to the public.

In this way we inform you that the contractual relations with our clients are not affected and we assure you of all our involvement and support in resolving the situations with legal implication that will appear during this difficult period and beyond.

Our lawyers will continue their activity with dedication and loyalty to clients, adapting at the same time to the measures ordered by the state institutions and encourages you to contact them either at the e-mail address office@ionescu-asociatii.ro or the telephone numbers used normally in the clients relationship.

We wish you health, peace and emotional balance!