Selectează o Pagină

Pot beneficia de subvenții angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:

  • persoane cu vârsta peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau a stării de alertă;
  • persoane cu vârsta cuprinsă între16 și 29 de ani.

*Aceste persoane trebuie să fie înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de munca.

Angajatorii care recurg la angajarea acestor categorii de persoane primesc lunar, pentru o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni de la finalizarea perioadei pentru care s-au decontat sumele.

Sumele aferente plății salariului se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, contracte sau convenții în temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Această măsură de sprijin pentru angajatori si angajați se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.

Sumele necesare pentru plata salariilor se acordă la cererea angajatorilor, depusă prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora aceștia își au sediul social din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Codul muncii.

                Nu se aplică aceste măsuri în cazul instituțiilor și autorităților publice și nici angajatorilor care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului.