Selectează o Pagină

In data de 21 ianuarie a fost adoptata DECIZIA nr. 142 din 21 ianuarie 2020 privind încheierea Protocolului între Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană cu privire la criteriile şi mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveţia în ceea ce priveşte accesul la Eurodac.

Având în vedere legătura dintre acquis-ul comunitar referitor la stabilirea unor criterii și mecanisme de determinare a statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-unul dintre statele membre se impune aplicarea simultană a acquis-ului Schengen și a acquis-ului comunitar.

Decizia intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respectiv de la data de 04 februarie 2020 cand a fost Publicata  în Jurnalul Oficial cu numărul 32L.