Executări silite

reprezentarea și asistarea în cazul procedurii de executare silită (alegerea executorilor judecătorești, realizarea formalităților în față executorilor judecătorești, conlucrarea cu executorii judecătorești în realizarea actelor de executare silită); reprezentarea și asistarea în contestațiile la executare și în cadrul oricăror proceduri judiciare din fază executării silite. alte activități specifice dreptului...

Privacy Policy Settings