Selectează o Pagină

Termeni şi condiţii

Prevederi legale

Folosirea acestui site reprezintă un acord pentru respectarea termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații  în raport cu acest site. Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați condițiile de utilizare a acestui site, vă rugam să părăsiți site-ul.

Limitarea răspunderii

Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în website-ul nostru și noi vom încerca să corectăm erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Societatea Civilă de Avocați Ionescu & Asociații nu este responsabiă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate.

În situația în care să vizitezi sitre-ul nostru îti exprimi concomitent  și acordul asupra faptului că Societatea Civilă de Avocați Ionescu & Asociații nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe, indirecte, minore, speciale, de importanță majoră sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe acest site sau orice alt aspect relaționat acestui site. Conținutul acestui site are caracter informativ și nu reprezintă un mijloc de reclamă, neputând fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii legale.

Toate textele de pe website-ul www.ionescu-asociații.ro sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe astfel cum a fost modificată de Legea nr. 74 din 22 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Utilizarea acestui site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe acest site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare, programe sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui site.

Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații își rezerva dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea responsabilității de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website.

Vizitatorii acestui site acceptă şi sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. Sub niciun motiv, Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații nu va fi responsabil pentru daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui site.

Aceste informaţii: (i) au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi; (ii) nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe asupra cărora Societatea Civilă de Avocați Ionescu & Asociații  nu exercită nici un control şi pentru care nu ne asumăm nici o responsabilitate; (iv) nu constituie bază juridică în cazul unei reclamaţii (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu).

Materialele prezentate pe acest site sunt furnizate cu scop informativ. Acestea nu sunt destinate a înlocui consultanța necesară în spețele dumneavoastră.

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații nu garantează şi nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Numai legislaţia publicată pe suport de hârtie în Monitorul Oficial sunt considerate autentice.

Politica de confidențialitate

Prin accesarea acestui site ne sunt furnizate anumite date personale, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, tipul de browser, URL sau perioada de acces. Cu toate acestea, nu veți putea fi identificat în mod individual în baza acestor informații, datele fiind colectate numai cu scopul de a îmbunătăți accesul și folosirea acestui site, identificarea domeniilor dumneavoastră de interes și calitatea serviciilor pe care le oferim. Informația colectată va fi considerată confidențială și nu va fi divulgată unei terțe parți, fără acordul dumneavoastră.

Ne asumăm obligația ca informațiile utilizatorului să fie protejate, prin instalarea dispozitivelor necesare securizării informației pe care o colectăm, precum și a informației cu caracter personal pe care decideți să ne-o încredințați.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații  va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații a serviciilor pe internet și a serviciilor care țin de domeniul juridic.

Prin completarea oricărui formular pus la dispoziție pe site-ul web vă exprimați acordul expres cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații în scopul de a fi contactat cu privire la solicitarea dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentul General privind Protecția Datelor.

Drepturi de autor

© Copyright Societatea Civilă Profesională de Avocați Ionescu & Asociații. Toate drepturile rezervate. Conținutul paginilor site-ului web Societății Civile Profesionale de Avocați Ionescu & Asociații este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Societății Civile Profesionale de Avocați Ionescu & Asociații. Site-ul este proprietatea Societății Civile Profesionale de Avocați Ionescu & Asociații. Materialele de pe acest site nu pot fi reproduse parțial, integral sau modificate fără permisiunea reprezentantului Societății Civile Profesionale de Avocați Ionescu & Asociații. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.

Este strict interzisă utilizarea sau contactarea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia sau pentru a discredita sau hărțui cabinetul, clienții săi și/sau produsele și serviciile oferite.

Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactați la office@ionescu-asociatii.ro sau la telefon  +4.0314 206 688