Selectează o Pagină

Dacă ai avea în mână două cărți – recunoașterea sau instanța – ce carte ai juca?

În baza unui Ordin al Președintelui Consiliului Concurenței este declanșată o investigație pe piața produselor comercializate de compania pe care o deții.

Investigația privește o posibilă faptă de coordonare a politicilor comerciale, în scopul impunerii nivelului minim de preț de vânzare pentru produse pe care le comercializezi.

Conform ordinului se dispune o inspecție inopinată și la sediul  companiei tale se prezintă inspectorii de concurență.

Conform art. 22 din Ordinul nr. 377 din 29.06.2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenței:

 (1) Inspectorii de concurență au dreptul de a intra în orice spațiu, pe orice teren și în orice mijloc de transport pe care întreprinderea ori asociația de întreprinderi supuse inspecției le deține legal și/sau își desfășoară activitatea și de a inspecta conținutul fiecărui loc de depozitare a documentelor.

(2) Inspectorii de concurență au dreptul să examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea întreprinderii ori asociațiilor de întreprinderi, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, și să ridice ori să obțină în orice formă copii sau extrase ale acestora.

(3) Inspectorii de concurență au dreptul, pe durata desfășurării inspecției, să solicite schimbarea parolei/blocarea unor conturi de utilizator și/sau de email.

iar în conformitate cu prevederile art. 23 al aceluiași ordin: întreprinderea sau asociația de întreprinderi inspectată are următoarele obligații:

  1. să permită inspectorilor de concurență, fără întârziere, începerea și derularea inspecției;
  2. să faciliteze, pe întreaga durată a inspecției, accesul la toate documentele și informațiile necesare îndeplinirii misiunii inspectorilor de concurență;
  3. să furnizeze într-o formă completă documentele, informațiile, înregistrările și evidențele solicitate, precum și orice lămuriri necesare, fără a putea opune caracterul confidențial.
  4. să pună la dispoziție și să asigure accesul la toate echipamentele și programele folosite, inclusiv la cele care nu se află fizic în spațiul inspectat, dar pot fi accesate din acel spațiu, să furnizeze parolele și cheile de criptare/decriptare necesare, inclusiv cele de administrator local și/sau de rețea și să asigure suportul necesar inspectorilor, inclusiv pentru rularea software-ului specific, calcularea valorii „hash’’și transferul fișierelor considerate relevante de pe un echipament pe altul pentru a fi apoi copiate pe CD/DVD sau listate. Prin valoare „hash” se înțelege un algoritm matematic aplicat informației digitale cum ar fi fișier, HDD(Hard Disk Drive) fizic, memorie flash, PDA (Personal Digital Assistant), card SIM (Subscriber Identity Module) etc.

Atunci tu ce faci?

Contactezi avocatul și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le cunoști este acela că:

,,Comunicările dintre întreprinderea sau asociația de întreprinderi inspectată și avocatul său, realizate în cadrul și în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii sau asociației de întreprinderi, respectiv după deschiderea procedurii administrative potrivit prevederilor Legii concurenței ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiția ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi prelevate ori folosite ca probă în cursul procedurilor desfășurate de Consiliul Concurenței,,

În situația în care conștientizezi faptul că există posibilitatea ca în urma investigației societatea pe care o reprezinți sa fie sancționată, că exista o probabilitate destul de mare ca, Consiliul Concurenței să emită o Decizie de sancționare a unor nelegalități constatate în timpul efectuării inspecției și decizi să îți consulți avocatul iar acesta îți oferă două variante, pe care o vei alege?

1 – Să recunoști fapta și să beneficiezi de prevederile art. 57 alin. (2) din Legea nr. 21/1996 și să ai posibilitatea de reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% și 30% din nivelul de bază determinat conform instrucțiunilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1) din același articol, iar în cazul acordării reducerii pentru recunoașterea faptei, nivelul amenzii va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării.

sau

2 – Să solicitați în instanță anularea deciziei – Contravențiile prevăzute în prezenta lege se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență. Deciziile astfel luate pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Procesele-verbale prin care se aplică sancțiuni, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 21/1996 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul București – Secția contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.

Dacă alegi varianta 1 sigur vom lucra împreună, dacă alegi varianta 2 înseamnă că deja lucrăm împreună – am învățat ca întotdeauna să jucăm ultima carte – Cartea câștigătoare!

Autor Av. Partener Ionescu Camelia

S.C.P.A. Ionescu și Asociații