Selectează o Pagină

În contextul pandemiei COVID-19, președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu a dispus prin Hotărârea nr. 7/14.04.2020 următoarele măsuri:

  • Atât Conferința ordinară, cât și Conferința extraordinară se pot întruni în sistem de ,,teleconferință”prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță care nu presupune prezenţa fizică a participanţilor.

Această măsură se aplică în caz de forţă majoră, de declarare a situaţiei de urgenţă, de catastrofă naturală, epidemie, atac terorist sau de sănătate publică.

  • Validarea deliberărilor și adoptarea hotărârilor Conferinței ordinare/Conferinței extraordinare se va face cu votul majorității simple a celor prezenți/participanți.
  • Hotărârile Conferinței ordinare/Conferinței extraordinare întrunite prin teleconferință la a doua convocare se pot lua indiferent de numărul membrilor participanţi, cu majoritatea voturilor exprimate.

Această măsura se aplică dacă votul majorității simple nu este îndeplinit la prima convocare în sistem de ,,teleconferință”.

  • Convocarea Conferinței

Convocarea Conferinţei se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii.

În cazul întrunirii în sistem de teleconferinţă, convocarea Conferinţei se poate face cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii.

Anunţul privind convocarea se publică pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali şi cuprinde informații cu privire la desfășurarea acesteia, respectiv:

  • modalitatea de întrunire şi locul, dacă este cazul;
  • data şi ora de desfăşurare;
  • ordinea de zi.

*În acelaşi anunţ se stabilesc locul, data şi ora pentru o a doua convocare a Conferinţei, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar.

  • Votul electronic

În cazul Conferinţei întrunite prin teleconferinţă, votul este electronic şi se realizează conform unei proceduri speciale publicate pe site-ul Camerei Comercianților Fiscali cu minimum 10 zile înainte.

*Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.

  • Reprezentarea membrilor Camerei cu drept de vot în cadrul Conferinței de către alți membrii în baza unei procuri speciale.

Procura trebuie să fie autentificată de un notar public sau atestată de un avocat în ceea ce privește identitatea părţilor, conţinutul şi data actului.

Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinţei, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă.

Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane.

*Membrii aleşi şi cei care şi-au depus candidaturile nu pot reprezenta alţi membri.

*Nu se admite reprezentarea în baza unei procuri speciale în cazul întrunirii în teleconferinţă.”

  • Întrunirea Biroului permanent se face cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar.

Şedinţele Biroului permanent se pot desfăşura şi prin mijloace de comunicare la distanţă.