Selectează o Pagină

Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2018, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017. În premieră în România actul normativ introduce insolvența persoanelor fizice, până la data de 1 ianuarie 2018,  procedura insolventei fiind reglementată doar pentru persoanele  juridice.

Motivele care au stat la baza amânării aplicării legii au fost în principal cele legate de organizarea instituțiilor implicate în aplicarea prevederilor acesteia.

Conform art. 2 din lege, principiile care stau la baza aplicarii  acesteia sunt:

 1. acordarea unei şanse debitorilor de bună-credinţă de redresare a situaţiei financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;
 2. facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creanţelor şi a încheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor;
 3. sprijinirea ieşirii din starea de insolvenţă a debitorului, inclusiv prin descărcarea de datorii, în condiţiile legii, într-un mod sistematic şi raţional, astfel încât debitorul să fie motivat să facă eforturi pentru a desfăşura activităţi generatoare de venituri, să fie facilitată reinserţia acestuia în mediul social şi contribuţia sa la viaţa economică a comunităţii, conform cu nivelul de pregătire profesională şi experienţa acumulată;
 4. maximizarea, printr-o procedură colectivă, a gradului de recuperare a creanţelor şi a gradului de valorificare a activelor, atunci când este cazul;
 5. asigurarea, în cadrul procedurii colective, a unui tratament echitabil al creditorilor şi a unui tratament egal pentru creditorii de acelaşi rang;
 6. recunoaşterea drepturilor existente ale creditorilor şi respectarea ordinii de prioritate a creanţelor, având la bază un set de reguli clar determinate şi uniform aplicabile;
 7. asigurarea unor proceduri de insolvenţă eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare şi derulare a procedurii într-un termen rezonabil, într-o manieră obiectivă şi imparţială, cu minimum de costuri pentru creditori, debitori, instituţii şi autorităţi publice, precum şi pentru orice alte entităţi implicate;
 8. asigurarea unui grad ridicat de transparenţă şi previzibilitate în procedură, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi cu protejarea datelor cu caracter personal.

Toate aceste principii dau posibilitatea persoanei fizice, care dacă după trecerea unui termen de 90 zile de la data scadenței unei obligații nu și-a achitat-o către unul sau mai mulți creditori, ca urmare a insuficienței fondurilor bănești, să fie considerată în stare de insolvență.

Prin Legea nr. 151/2015, sunt reglementate trei proceduri de insolvență:

 • procedura de insolvență pe baza unui plan de rambursare a datoriilor;
 • procedura de insolvență bazată pe lichidarea de active;
 • procedura de insolvență simplificată.

După cum putem observa procedura se aseamănă în proporție destul de mare cu procedura aplicabilă insolvenței persoanei juridice.

Când ne aflăm în situația de a face aplicarea prevederilor legii insolvenței persoanei fizice trenuie să avem în vedere următoarele condiții:

 • patrimoniului debitorului să se caracterizeze prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor, pe măsură ce acestea devin scadente;
 • debitorului  sa nu fi plătit datoria să față de unul sau mai mulți creditori după trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadenței;
 • debitorul, persoana fizică, să fie  de bună-credință și datoriile să rezulte dintr-o activitate ce are că scop satisfacerea unei nevoi personale, cum ar fi restanțele la furnizorii de utilități, întârzieri la achitarea ratelor bancare contractate pentru achiziția unui serviciu sau produs personal etc., și nu dintr-o afacere ce are că scop generarea de profit;
 • debitorul sa aiba domiciliul sau reședința de cel puțin șase luni anterior depunerii cererii în România;
 • debitorul sa fie  în stare de insolvență și sa nu existe o probabilitate rezonabilă de a redeveni, într-o perioada de maximum 12 luni, capabil să-și execute obligațiile astfel cum au fost contractate, cu menținerea unui nivel de trăi rezonabil pentru sine și pentru persoanele pe care le are în întreținere;
 • cuantumul total al obligațiilor scadente ale debitorului sa fie  cel puțin egal cu valoarea-prag (valoare-prag reprezintă cuantumul minim al datoriilor scadente ale debitorului necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe baza de plan de rambursare a datoriilor sau a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active; această este de 15 salarii minime pe economie).

 

Legea nr. 151/2015 prevede că insolvență persoanelor fizice va putea fi soluționată în trei feluri:

1 –  pe baza de plan de rambursare a datoriilor

2 –  prin lichidare de active

3 –  prin procedura simplificată.