Selectează o Pagină

Știați că……în Monitorul Oficial 1040 din 29-dec-2017 au fost publicate Normele Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 52/2017, privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu?
Dacă da, probabil că deja cunoașteți Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărari definitive, precum și a cheltuielilor bănesti stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită precum și Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 și 6 din ordonanța de urgentă.
Voi insera dispozițiile art.5 și 6 din Ordonanță :
,,Art. 5
(1)Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire pană la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgentă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezenței ordonanțe de urgentă. Prevederile art. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător.
(2)Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluționare a cererii de restituire pană la data intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgentă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a prezenței ordonanțe de urgentă.
(3)Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la alin. (1) și (2) se calculează și se plătesc de către organele competențe, pentru perioadă cuprinsă între data perceperii taxelor și data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărarile judecătoresti definitive sau, după caz, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 1 alin. (1).
Art. 6
În cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 9/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care nu au fost emise decizii de soluționare a cererii, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezenței ordonanțe de urgentă. Prevederile art. 1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător,,.
Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel: taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018 și timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.