Selectează o Pagină
  1. PREAMBUL

Potrivit dispozițiilor art.52 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii –  Contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: (…); c) în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Art. 53 al aceleiași legi prevede că:  (1) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat; (2) Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii.

Raportat la cele prezentate mai sus, măsura de care pot dispune operatorii economici este denumită în limbajul comun, șomaj tehnic.

 

  1. FACILITĂȚI

La data de 21.03.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea pandemiei SARS-CoV-2.

În contextul actual, operatorii economici a căror activitate economică a fost afectată de starea de urgență declarată de pandemia SARS-COV-2 vor putea beneficia de măsura șomajului tehnic, cu elementul de noutate a suportării indemnizației de către stat, respectiv de bugetul asigurărilor pentru șomaj conform prevederilor Legii nr.6/2020, prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Cuantumul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, respectiv 4.072 lei.

Din punct de vedere fiscal, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art.220 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. CONDIȚII

Prevederile OUG 30/21.03.2020 se aplică salariaților ai căror angajatori se află în unul dintre cazurile prezentate mai jos:

Cazul 1.

Operatorii economici întrerup activitatea total sau parțial potrivit dispozițiilor Ordonanței Militare nr.1/17.03.2020, în vigoare la 18.03.2020, art.1 (1) Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației; (2) Este permisă organizarea, de către entitățile prevăzute la alin. (1), a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client. art. 2 (1) Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise, respectiv dispozițiilor Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020, art.1: Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României. Art.2. (1)Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piață și de alimentație publică, ce utilizează o infrastructură comună și utilități adecvate“, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

și

dețin Certificatul de situații de urgență (https://www.ionescu-asociatii.ro/certificat-de-situatie-de-urgenta/)  prevăzut de art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Cazul 2.

Activitatea operatorilor economici este redusă, ca urmare a efectelor pandemiei SARS-COV-2 și nu au capacitatea financiară de a achita cuantumul total aferent salariilor angajațiilor lor.

Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației de bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență, respectiv 21.03.2020.

           4. PROCEDURĂ

Operatorii economici trebuie să urmeze procedura prevăzută de dispozițiile art. XII a OUG 30/21.03.2020, respectiv angajatorii trebuie să depună prin poșta electronică la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, la care anexează în funcție de situație alte documente justificative.  Plata indemnizației se face în baza cererii semnate și datate de reprezentantul legal, depusă prin poșta electronică.

Astfel, trebuie depuse următoarele documente:

Cazul 1.

a) cererea prevăzută de Anexa 1 a OUG 30/21.03.2020;

b) certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;

c) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație prevăzută de Anexa 3 a OUG 30/21.03.2020.

Cazul 2.

a) cererea prevăzuta de Anexa 2 a OUG 30/21.03.2020;

b) declarație pe propria răspundere depusă de solicitant din care să reiasă că acesta înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații;

c) lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație prevăzută de Anexa 3 a OUG 30/21.03.2020.

 

*Aceste documente se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară.

*Termenul în care indemnizațiile vor fi acordate este de 30 de zile de la data depunerii documente.

Atașăm modelele cererilor necesare a se depune în vederea obținerii facilităților mai sus-menționate.

Anexa 1

Anexa 3

Anexa 2