STAREA DE URGENȚĂ / EMERGENCY STATE

Societatea de avocatură IONESCU ȘI ASOCIAȚII este alături de clienții săi oferind servicii de informare juridică, de asistență și reprezentare adaptate situației actuale, cu respectarea principiilor care guvernează profesia de avocat. Decretarea stării de urgență are implicații și asupra activităților juridice și judiciare,  desfășurarea ședințelor de judecată fiind suspendată, cu excepția cauzelor urgente, stabilite astfel la nivelul colegiilor de conducere. De asemenea, instituțiile publice au suspendat activitatea cu publicul, însă exercitarea atribuțiilor continuă ONLINE prin transmiterea și preluarea cererilor, memorilor, răspunsurilor la adresele de e-mail/fax puse la dispoziția publicului. Pe această cale vă informăm că relațiile contractuale cu clienții noștri nu sunt afectate și vă asigurăm de toată implicarea și susținerea noastră în soluționarea situațiilor cu implicație juridică ce vor apărea în această perioadă dificilă și nu numai. Avocații noștri își vor continua activitatea cu dedicare și loialitate față de clienți, adaptându-se totodată la măsurile dispuse de instituțiile statului și vă încurajează să-i contactați fie la adresa de e-mail office@ionescu-asociatii.ro, fie la numerele de telefon uzitate în mod normal în relația cu clienții. Vă dorim sanătate, liniște și echilibru emoțional! ~~~  Law firm IONESCU AND ASSOCIATES is  next to its clients by offering legal information, assistance and legal representation services adapted to the current situation, in compliance with the principles governing the lawyer profession. The declaration of the state of emergency also has implications for the legal and judicial activities, the conduct of the court proceedings being suspended, except for the urgent cases, thus established at the level of the governing bodies. Also, the public institutions have suspended the activity with the public, but the exercise of the duties...

Avocat Florina-Iasmina Căiniceanu

Avocat Florina-Iasmina Căiniceanu Avocat Florina-Iasmina Căiniceanu Avocat colaborator Florina este licențiată în drept, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității București, urmează cursurile Masterului Drept Privat în cadrul aceleiaşi instituţii și este membră a Baroului București. Florina exercită cu succes activitatea de avocat litigant, precum și cea din domeniul consultanței juridice în arii precum dreptul civil, comercial, contencios administrativ, dreptul familiei. Totodată asistă și reprezintă clienții în fața instanțelor de judecată și autorităților publice în cauzele penale. Florina a acumulat cunoștințe temeinice și experiență în redactarea și negocierea diverselor acorduri, procedura insolvenței și falimentului, clauze abuzive, înscrierea mențiunilor în Registrul Comerțului.   Contact Bd. Gheorghe Șincai, Nr. 12, Bl. 12, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sector 4, BucureștiE-mail: office@ionescu-asociatii.roTelefon: +4.0314 206 688Fax: +4.021- 330 31...

Avocat Andreea Paulescu

Avocat Andreea Paulescu Avocat Andreea Paulescu Avocat colaborator Andreea a absolvit Facultatea de Drept și Colegiul juridic franco-român de studii europene, din cadrul Universității din București în anul 2018. În 2019 a obținut Diploma de Master în Drept privat, iar în același an a devenit membră a Baroului București. În cadrul societății noastre, Andreea activează în special în domeniul dreptului societar, asigurând clienților noștri atât consultanță juridică, cât și reprezentare în fata instanțelor de judecată. Este un avocat ambițios, atent la detalii, ce nu se retrage din fata provocărilor, motiv pentru care a continuat și continuă să preia o serie de activități ce nu îi asigură continuitate într-un singur domeniu de activitate, ci diversitate, interacționând în fiecare zi cu arii diferite ale dreptului.   Contact Bd. Gheorghe Șincai, Nr. 12, Bl. 12, Sc. A, Et. 1, Ap. 6, Sector 4, BucureștiE-mail: office@ionescu-asociatii.roTelefon: +4 0314 206 688Fax: +4 021- 330 31 00 Mobil: +4...

Reprezentare negocieri

În cadrul oricărei negocieri, ne fixăm drept obiectiv să obținem maximum din situația juridică respectivă, în favoarea clientului nostru. În acest scop, activitatea noastră de consiliere și asistentă juridică are la bază întotdeauna argumente fundamentate pe experiență și pe cunoștințe juridice solide care, combinate cu atitudinea noastră caracterizată prin ingeniozitate și îndrăzneală, produc întotdeauna efectul urmărit de clientul...

Reprezentare Parchete

In sistemul juridic român, pe lângă fiecare curte de apel, tribunal, tribunal pentru minori și familie și judecătorie funcționează câte un parchet, dar numai parchetele de pe lângă curțile de apel și cele de lângă tribunale au personalitate juridică. Parchetele actuale corespund cu procuraturile de dinainte de 1989. Societatea ofera asistenta juridica si reprezentare in cadrul...

Privacy Policy Settings